2019-02-19

	* Revision: 177
	- better menu scrolling

2019-02-18

	* Revision: 176
	- full screen item to top of menu
	- change readme to %-layout

2019-02-15

	* Revision: 175
	- scroll overflow of the credit field and speed box next to the video
	- add full screen check box in menu and full screen handler
	- style of score svg from inline-block to block
	- center score svg with auto margins (because of block style)
	- improvements of media resizing handler

2018-11-16

	* Revision: 174
	- add code for backward compatibility with old encrypted preload files

2018-11-03

	* Revision: 173
	- set start volume of video/audeo to (0.7) the perceived level of xmlplay

2018-10-18

	* Revision: 172
	- new URL parameter mht=n sets the media height to n pixels

2018-10-14

	* Revision: 171
	- new URL parameter off=nn.n sets the initial offset to nn.n seconds

2018-09-20

	* Revision: 170
	- added a demo to the index page
	- replaced manual version numbers by mercurial revision numbers, automatically
	added during compilation
	- replaced handwritten changelog by one automtically generated by mercurial,
	based on the revision descriptions.
	- all revision descriptions before revision 170 are in Dutch ...

2018-09-12

	* Revision: 169
	- compile.py met revisienummer
	- changes.txt aangepast
	- update versie nummer

	* Revision: 168
	- svg style bug IE en Edge
	- hOff in plaats van literal "10"
	- bug in berekening scale (alleen merkbaar in Edge en IE)
	- verwijder explicite styling van svg (want in html style gedaan)
	- index aangepast aan nieuwe plaats van xmlplay

2018-08-31

	* Revision: 167
	- aparte tabgitbasdrum_rt.abc toegevoegd met juiste drum volume (zelfde als
	in de tutorial demo

2018-07-08

	* Revision: 166
	- bug: opt.btime mag niet op 0 getest worden omdat 0 een geldige begintijd
	is. dus beginwaarde opt.btime => -1

2018-07-03

	* Revision: 165
	abcweb:
	- nieuwe opt.etime en opt.btime voor eind tijd en begin tijd van af te spelen
	media file. URL parameters te= en tb=
	- oude code voor te= met endtime_js verwijderd (synchronisatie met 1 eindpunt)
	- de speler niet positioneren in dolayout, want dat gebeurt al door setPlayer
	met speciale start parameter.
	- aan het eind van dolayout nog wel setLoop aanroepen om de loopmarkings te
	tekenen. index: voorbeeld met te en tb opgenomen. en ook het gadma
	loopvoorbeeld readme: beschrijving te en tb toegevoegd

2018-06-30

	* Revision: 164
	- de escape/unescape weer toegevoegd in encMap en decMap omdat chrome een
	dubbele procent %% als illegale URI ziet (exception in decodeURIComponent).
	- daarom de dubbele + gebruikt voor join/split, in de hoop dat ++ niet
	voorkomt in de geencodeerde URI

	* Revision: 163
	- verberg download button (chromium) in media element bij scrambled preload

2018-06-21

	* Revision: 162
	- conversie van fossil
	- acbSrv.js toegevoegd, want die werd niet gevolgd in fossil

2014-12-17

	* Revision: 161
	- server versie zonder filereader interface maar met $.get voor audio en abc
	files.

2018-06-21

	* Revision: 160
	- verwijder escape/unescape in de functies incMap en decMap, want ze zijn
	niet nodig en ze creeren soms een +, waardoor de join/split niet meer goed
	gaat
	- in de index.html extra voorbeelden met xmlplay toegevoegd

2018-01-23

	* Revision: 159
	- .each loop i.p.b. for-loop
	- nieuw tab voorbeeld toegevoegd op web-site

2018-01-15

	* Revision: 158
	- aanpassingen aan nieuwe coor-transformatie functies ax, ay en ah
	- default ritme 4/4 wanneer M:none zoals in een tab balk
	- consequente definities voor alle vier nootkoppen bij percussie
	- aanpassing voor het vinden van de <g> elementen voor de wijzer, want kan nu
	ook <svg> element zijn.