2018-11-16

	* Revision: 174
	- add code for backward compatibility with old encrypted preload files

2018-11-03

	* Revision: 173
	- set start volume of video/audeo to (0.7) the perceived level of xmlplay

2018-10-18

	* Revision: 172
	- new URL parameter mht=n sets the media height to n pixels

2018-10-14

	* Revision: 171
	- new URL parameter off=nn.n sets the initial offset to nn.n seconds

2018-09-20

	* Revision: 170
	- added a demo to the index page
	- replaced manual version numbers by mercurial revision numbers, automatically
	added during compilation
	- replaced handwritten changelog by one automtically generated by mercurial,
	based on the revision descriptions.
	- all revision descriptions before revision 170 are in Dutch ...

2018-09-12

	* Revision: 169
	- compile.py met revisienummer
	- changes.txt aangepast
	- update versie nummer

	* Revision: 168
	- svg style bug IE en Edge
	- hOff in plaats van literal "10"
	- bug in berekening scale (alleen merkbaar in Edge en IE)
	- verwijder explicite styling van svg (want in html style gedaan)
	- index aangepast aan nieuwe plaats van xmlplay

2018-08-31

	* Revision: 167
	- aparte tabgitbasdrum_rt.abc toegevoegd met juiste drum volume (zelfde als
	in de tutorial demo

2018-07-08

	* Revision: 166
	- bug: opt.btime mag niet op 0 getest worden omdat 0 een geldige begintijd
	is. dus beginwaarde opt.btime => -1

2018-07-03

	* Revision: 165
	abcweb:
	- nieuwe opt.etime en opt.btime voor eind tijd en begin tijd van af te spelen
	media file. URL parameters te= en tb=
	- oude code voor te= met endtime_js verwijderd (synchronisatie met 1 eindpunt)
	- de speler niet positioneren in dolayout, want dat gebeurt al door setPlayer
	met speciale start parameter.
	- aan het eind van dolayout nog wel setLoop aanroepen om de loopmarkings te
	tekenen. index: voorbeeld met te en tb opgenomen. en ook het gadma
	loopvoorbeeld readme: beschrijving te en tb toegevoegd

2018-06-30

	* Revision: 164
	- de escape/unescape weer toegevoegd in encMap en decMap omdat chrome een
	dubbele procent %% als illegale URI ziet (exception in decodeURIComponent).
	- daarom de dubbele + gebruikt voor join/split, in de hoop dat ++ niet
	voorkomt in de geencodeerde URI

	* Revision: 163
	- verberg download button (chromium) in media element bij scrambled preload

2018-06-21

	* Revision: 162
	- conversie van fossil
	- acbSrv.js toegevoegd, want die werd niet gevolgd in fossil

2014-12-17

	* Revision: 161
	- server versie zonder filereader interface maar met $.get voor audio en abc
	files.

2018-06-21

	* Revision: 160
	- verwijder escape/unescape in de functies incMap en decMap, want ze zijn
	niet nodig en ze creeren soms een +, waardoor de join/split niet meer goed
	gaat
	- in de index.html extra voorbeelden met xmlplay toegevoegd

2018-01-23

	* Revision: 159
	- .each loop i.p.b. for-loop
	- nieuw tab voorbeeld toegevoegd op web-site

2018-01-15

	* Revision: 158
	- aanpassingen aan nieuwe coor-transformatie functies ax, ay en ah
	- default ritme 4/4 wanneer M:none zoals in een tab balk
	- consequente definities voor alle vier nootkoppen bij percussie
	- aanpassing voor het vinden van de <g> elementen voor de wijzer, want kan nu
	ook <svg> element zijn.

2017-11-15

	* Revision: 157
	- repcnt is nu globale doorloop teller geworden die elke repeat verhoogd
	wordt. Deze teller wordt nu gebruikt bij de afbeeldingen lbtix en tixlb
	- gebruik hoogste of laagste repcnt waarde als buiten een repeat geklikt wordt
	- binnen een enkele herhaling telt nu lokale variabele repnum (1 of 2) en
	neemt de oude functie van repcnt over. repnum bepaalt nu dus of er
	gesprongen wordt (1) en of een volta wordt overgeslagen (2)

2017-11-03

	* Revision: 156
	- versie nummer naar 42, jaartal naar 2017
	- changes.txt vergeten aan te passen

	* Revision: 155
	- variabele repdone houdt bij welke repeats al zijn uitgevoerd zodat ze niet
	nogmaals worden uitgevoerd bij een repeat in een repeat (nested)
	- nieuwe versie van reunion op dropbox (i.v.m. ottave die nu goed zijn).