2018-09-27

	* Revision: 218
	- added new module for automatic compilation of win32 binary with wine and
	pyinstaller
	- changed compile scripts to use the new module and to clean up intermediate
	files and directories

2018-09-24

	* Revision: 217
	- changed compilation script:
	- replaced manual version numbers by mercurial revision numbers, automatically
	added during compilation
	- replaced handwritten changelog by one automtically generated by mercurial,
	based on the revision descriptions.
	- all revision descriptions before 217 are in Dutch ...

2018-08-02

	* Revision: 216
	- file toegevoegd aan de regression test

2018-02-28

	* Revision: 215
	- nieuwe administratie s.tabStaff en betere test wanneer een stem tot een
	tabbalk behoort (s.tabStaff == s.pid). Hierdoor hoeft in een meerstemmige
	balk alleen de eerste balk een tab clef definitie te hebben. Wel moeten de
	andere tab stemmen volgen op achter de eerste tab stem (en niet onderbroken
	worden door niet-tab stemmen).

	* Revision: 214
	- optimalisatie van snaartoewijzing door onthouden van laatste zoekindex per
	snaar en bij volgende zoekopdracht bij die index beginnen.
	- resetten zoekindexen bij begin van iedere stem

2018-02-26

	* Revision: 213
	- als geen snaar vrij is neem de hoogste snaar die past (laagste fret)

2018-02-25

	* Revision: 212
	- nieuwe functie "bezet" registreert ook noten met een expliciete string
	deco

	* Revision: 211
	- globale tijd bijhouden: gTime
	- nieuwe snaartoewijzing met tijdslijn voor alle snaren
	- docs bijgewerkt
	- nieuwe testfiles toegevoegd

2018-02-20

	* Revision: 210
	- documentatie bijgewerkt
	- changes.txt vergeten te updaten
	- eerste commit na hg conversie met nieuwe .hgignore

2012-07-02

	* Revision: 209
	decoslurs weg, slur_begin in decoration, s.slurbeg telt slurs die in de
	volgende noot geopend moeten worden, QuotedString voor hdr_field, quote
	header fields in splitHeaderVoice, }) -> )} in abc voices, (x -> (x.2.x,
	parse exception naar __main__

2012-07-03

	* Revision: 208
	Heuristiek om het einde van de abc-header te bepalen. K:-veld kan overal
	staan.

2012-07-23

	* Revision: 207
	Decorations are recognized on all notes, rests and chords, which gives
	correct results but slows the parser down with 10%. This variant has a more
	elegant grammar, I think.

2015-03-08

	* Revision: 206
	- sorted toegevoegd aan mkScorePart zodat instrumenten in zelfde volgorde
	komen als versie 67

2015-03-06

	* Revision: 205
	- geen <instrument> voor een rust
	- verzamel alle voice_ids van een part (echte 66 doet het niet goed bij een
	grand staff)
	- versie nummer veranderd naar 67 omdat deze variant alleen gemaakt is om
	versie 67 te testen

2018-02-19

	* Revision: 204
	- nieuwe var tunTup met (midi num, string num) geordend van hoor naar laag,
	waardoor allocatie van noten beter gaat als een hoge snaar in de tunmid na
	een lage snaar komt (banjo, dulcimer)
	- nieuw diafret attribuut van ABC tab clef wordt vertaald naar XML type other-
	direction en komt direct achter de attributen van een part, voor de eerste
	noot.
	- bug in stukje code met commentaar: when part has only rests

2018-02-09

	* Revision: 203
	- volume en panning toegevoegd aan s.midprg en s.midInst
	- parsing van %%MIDI control x y

2018-02-08

	* Revision: 202
	- vervang types.IntType door int in python3
	- 3 keer sorted () aan list () toegevoegd zodat python 2 en 3 identieke
	uitvoer hebben
	- in readPercmap list_type en int_type gebruikt i.v.m. python 3
	compatibiliteit

2018-02-07

	* Revision: 201
	- de nieuwe -f optie beschreven in de html docs
	- reset s.tuning naar default bij ieder nieuw part
	- voor dit laatste een test file toegevoegd: resetTuning.abc

2018-01-29

	* Revision: 200
	- parser heeft een nieuwe definitie van chord_note die ook decos accepteert.
	Hierdoor worden decos als deco-attribuut in de chordnoten opgeslagen. Als
	chord noten gesorteerd worden gaan (uiteraard) die deco attributen mee.
	Voorheen werden decos los herkend en sorteerden niet mee waardoor bv. string
	annotaties van chordnoten niet meer klopten.
	- nieuwe functie ptc2midi rekent midi nummer uit van een ABC noot
	- concertChord sorteert de noten in een chord van hoog naar laag als
	s.orderChords == 1, Dit is nodig voor het nieuwe snaarallocatiealgoritme.
	- de default tuning wordt hersteld bij iedere convert/parse aanroep (bug)
	- optie -f zet het snaarallocatiealgoritme aan. Snaarallocatie alleen wordt
	gedaan als er niet al een snaar deco aanwezig is.
	- geen stem -> geen balk (nu ook bij enkele stemless noten!, bug)
	- stringallocatiealgoritme: per chord noten van hoog naar laag aan snaren
	toegennen -> laagste fret
	- foutmelding als fret < 0 of > 25
	- capo wordt al verdisconteerd bij de stringtuning
	- s.orderChords is waar bij optie -f en een tab balk

2017-12-26

	* Revision: 199
	- in documentatie voorbeeld verbeterd bij voorbeeld met open/gesloten
	nootkoppen (percussie)
	- betreffende test file geupdated. (zdrumNoteHeads2.abc)